Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym

Skuteczni menedżerowie budują na zaletach – na siłach swoich, na siłach zwierzchników i podwładnych. Podejmują decyzje personalne nie po to, by minimalizować słabości, lecz po to, by maksymalizować tkwiące w ludziach siły” (Peter F. Drucker)

Kierownik studiów: dr hab. Wojciech Downar, prof. US
e-mail: podyplomowe@wzieu.pl
tel.: +48 512 079 464; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Program realizowany jest przy współuczestnictwie praktyków biznesu w taki sposób, aby każdego słuchacza wyposażyć w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz przedstawić dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu słuchacze rozwiną kompetencje kluczowe dla skutecznego kierowania ludźmi i oddziaływania na ich postawy, przyczyniając się do sukcesów swojej firmy.

 

Adresaci

Studia adresowane są w szczególności do: kadry zarządzającej, osób pracujących w pionach personalnych oraz do wszystkich osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dlaczego warto?

Zajęcia prowadzą praktycy HR, czyli osoby pracujące na takich stanowiskach jak: HR Biznes Partner, Agile coach, mentor HR oraz konsultant biznesowy. Doświadczeni trenerzy biznesu dzielą się ze słuchaczami wiedzą zdobytą podczas wieloletnich doświadczeń biznesowych. Słuchacze mają możliwość uzyskać wiedzę i inspirację od osób, które na co dzień zajmują się budowaniem zespołów pracowniczych i na zlecenie innych organizacji rozwijają działy HR. Program kształcenia realizowany jest w formie warsztatowej, wzbogacając teorię o wymiar praktyczny. Nasza trenerka Marzena Jaszczak (praktyk biznesu, HR Biznes Partner, Agile coach i mentor HR), która wspiera rozwój działu HR w dużej światowej korporacji i na co dzień doświadcza, jak zarządzanie zasobami ludzkimi przekłada się na osiągane przez firmę wyniki mówi: „Widząc dbałość o poziom merytoryczny zajęć, współpracę z wykładowcami, doskonalenie programu uwzględniające także opinie słuchaczy – z przyjemnością mogę polecić te studia tym, dla których jest ważne, by przygotować się do przejścia od teorii do praktyki.” O programie studiów wypowiada się również Kamila Pępiak-Kowalska (właścicielka firmy Ministry of Skills, trener, coach i konsultant biznesowy): „Podczas zajęć zaprosiłam słuchaczy w świat motywacji oraz budowania i kierowania zespołami. Polecam te studia podyplomowe, gdyż są realizowane głównie w oparciu o dobre praktyki osób, które działają aktywnie w świecie biznesu.Elżbieta Stelmach (właścicielka Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia w Szczecinie, certyfikowany trener FRIS, dyplomowany coach i doradca zawodowy, trener biznesu, pedagog, socjoterapeuta, konsultant) dodaje: „Słuchacze mają okazję skonfrontować swój styl zarządzania z wieloletnimi praktykami-ekspertami i budować świadomie dalszą ścieżkę swojej kariery zawodowej. Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym łączą minimum teorii koniecznej dla zrozumienia pewnych procesów i maksimum praktyki – niezbędnej dla kształtowania konkretnych umiejętności menedżerskich.

 

Program studiów

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Motywowanie i systemy motywacji
 • System szkoleń
 • Zachowania organizacyjne
 • Zagadnienia prawa pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Zarządzanie czasem
 • Kierowanie zespołami
 • Organizacja działu personalnego
 • Trening kierowniczy
 • Audyt personalny

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 180 godzin.
Koszt wynosi 2000 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót