Ekonomia

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Analityka biznesowa i doradztwo - NOWOŚĆ od roku akademickiego 2018/2019
 • Biznes w Transporcie i Handlu Międzynarodowym
 • Business Economics (w języku angielskim)*
 • Ekonomia i Polityka Społeczna
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia w Biznesie
 • Ekonomika Regionalna
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Analityka biznesowa i doradztwo - NOWOŚĆ od roku akademickiego 2018/2019
 • Biznes w Transporcie i Handlu Międzynarodowym
 • Ekonomia Międzynarodowa
 • Ekonomia w Biznesie

* zajęcia w języku angielskim rozpoczynają się od II semestru
Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent zdobędzie umiejętność zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Będzie mógł swobodnie poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, gdyż zdobędzie wszechstronną wiedzę ekonomiczną. Uzyska wiedzę na temat przygotowania projektów gospodarczych i nauczy się dokonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, wykorzystując posiadane informacje dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych.

Jedna ze specjalności na kierunku Ekonomia prowadzona jest w języku angielskim, niezbędnym na obecnym międzynarodowym rynku. Wybrane przedmioty na innych specjalnościach są również prowadzone w językach: angielskim i niemieckim, m.in. przez zagranicznych wizytujących profesorów. Student będzie miał możliwość uczestnictwa w dużych projektach i inicjatywach (np. Pierwszy Milion) lub w zespołach wolontariatu, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Potencjalne miejsca pracy
 • korporacje krajowe i międzynarodowe,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje rządowe i samorządowe (polskie i UE),
 • przedsiębiorstwa sektora MSP,
 • grupy kapitałowe,
 • przedsiębiorstwa usługowe, transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych.

Powrót