Rachunkowość budżetowa

Kierownik studiów: dr Beata Sadowska
e-mail: konrad.kochanski@wzieu.pl
tel.: +48 604 170 098; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ewidencyjnych, podatkowych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

 

Adresaci

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

 

Dlaczego warto?

Rachunkowość budżetowa prowadzona jest w każdej jednostce sektora finansów publicznych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków, słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości budżetowej, jak również w zakresie podatków.

 

Program studiów

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy
 • Controlling środków unijnych

 

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 192 godziny.
Koszt wynosi 1700 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót