Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Bankowość i Finanse Centrów Finansowych (SSC)
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Doradztwo Finansowe i Bankowość
 • Finanse Przedsiębiorstw
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Rachunkowość i Controlling
 • Rachunkowość i Prawo w Biznesie
 • Rachunkowość Przedsiębiorstw
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Doradztwo Finansowe i Bankowość
 • Finanse Przedsiębiorstw
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Rachunkowość i Prawo w Biznesie

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, ubezpieczeń, kontroli finansowo-księgowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Zostanie zaznajomiony z przepisami prawa z zakresu prowadzenia działalności, finansów i rachunkowości. Uzyska wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminów na licencjonowanego doradcę podatkowego i ubezpieczeniowego. Zdobędzie również umiejętności tworzenia analiz podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Będzie potrafił przygotować i ewidencjonować dokumenty księgowe, jak również obsługiwać specjalistyczne programy finansowe.

Realizowane specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość są dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, przygotowując absolwentów do pracy zawodowej w wybranej dziedzinie. Zawód kontrolera finansowego jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, co potwierdza ranking „10 najlepszych zawodów w Polsce w roku 2017” miesięcznika „Forbes”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury (specjalistyczne laboratoria) i innowacyjnych rozwiązań. Na specjalności Doradztwo finansowe i bankowość dodatkowo przygotowujemy do egzaminu na Certyfikat EFG ® European Financial Guide oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Specjalność Bankowość i Finanse Centrów Finansowych współprowadzona jest z pracodawcą ‒ UniCredit Business Integrated Solutions Oddział w Polsce.

Student będzie mógł także rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Finansistów „Euroeconomicus”, wzmacniając swoją pozycję na przyszłym rynku pracy.

Potencjalne miejsca pracy
 • międzynarodowe korporacje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • instytucje sektora SSC (Centra Usług Wspólnych) i BPO (Business Process Offshoring),
 • instytucje publiczne zajmujące się zagadnieniami z zakresu finansów, podatków i kontroli,
 • jednostki budżetowe i księgowe samorządu terytorialnego,
 • centra do obsługi procesów biznesowych jak np.: księgowość, IT i obsługa klienta,
 • sektor usług dla biznesu, firmy z zakresu doradztwa finansowego,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • biura rachunkowe,
 • działy kadrowo-płacowe jednostek gospodarczych,
 • szeroko rozumiany sektor finansowy, w szczególności bankowy i ubezpieczeniowy.

Powrót