Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
 • Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
 • Finanse Przedsiębiorstw na Rynku Międzynarodowym
 • Gospodarka i Administracja Samorządowa
 • Rachunkowość i Controlling
 • Rachunkowość i Prawo w Biznesie
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Bankowość i Pośrednictwo Finansowe
 • Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe
 • Finanse Przedsiębiorstw na Rynku Międzynarodowym
 • Gospodarka i Administracja Samorządowa
 • Rachunkowość i Prawo w Biznesie

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent uzyska wiedzę na temat funkcjonowania sektora finansowego, polityki finansowej w Polsce i na świecie,
jak również międzynarodowych finansów korporacyjnych. Zdobędzie umiejętność obsługi narzędzi rachunkowości zarządczej w środowisku informatycznym. Po ukończeniu studiów będzie miał wiedzę na temat założenia i prowadzenia własnego biura rachunkowego. Uzyska także możliwość przygotowania się do kursów, a następnie egzaminów na licencjonowanego doradcę podatkowego i ubezpieczeniowego. W trakcie studiów zostanie także przygotowany do uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu ECB (Europejski Certyfikat Bankowca).

Absolwenci kierunków finansowych znajdują się w gronie najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy,
co potwierdzają różne rankingi zawodów. Student będzie mógł także rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Finansistów „Euroeconomicus”, wzmacniając swoją pozycję na przyszłym rynku pracy. Zajęcia na kierunku prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury (specjalistyczne laboratoria) i innowacyjnych rozwiązań.

Potencjalne miejsca pracy
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługowe, handlowe) zajmujące się doradztwem w zakresie personalnym, finansowym i inwestycyjnym, także działy rachunkowości i controllingu,
 • sektor bankowy i międzynarodowe korporacje finansowe,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • doradztwo finansowe,
 • organizacje parabankowe (np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe),
 • instytucje publiczne zajmujące się zagadnieniami finansowymi i/lub kontrolnymi, jednostki budżetowe samorządu terytorialnego.

Powrót