Zarządzanie

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Marketingowe Zarządzanie E-biznesem
 • Menedżer Projektów
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w Mediach
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Menedżer Projektów
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorstwa lub instytucji, które mogłyby efektywnie działać bez specjalistów z zakresu Zarządzania. Zakres kształcenia umożliwi rozwój kompetencji z zarządzania kadrami, projektami, marketingiem, finansami, jakością czy wiedzą w organizacjach. Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
W takcie studiów zostaną rozwinięte najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy, m.in. związane z metodami i technikami zarządzania, kompetencje interpersonalne związane z komunikacją i współpracą w zespole, kompetencje analityczne i samoorganizacyjne odnoszące się do rozwiązywania problemów biznesowych czy kompetencje informatyczne dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Student kierunku „Zarządzanie” ma styczność z praktycznym wymiarem tej dziedziny. Nabędzie on umiejętności m.in. opracowania strategii i biznesplanu, samodzielnego zarządzania projektem, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, twórczego pobudzania pracy zespołowej, komunikowania się, tworzenia instrumentarium marketingowego czy zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami, ponieważ posiadamy akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami IPMA. Absolwenci zarządzania wg raportów płacowych otrzymują wysokie wynagrodzenia i są poszukiwani na rynku pracy, np. Project Manager znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości.Student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy angażując się w działalność kół naukowych związanych z zarządzaniem projektami, mediami czy komunikacją marketingową.

Potencjalne miejsca pracy
 • młodszy kierownik projektu,
 • specjalista ds. zasobów ludzkich,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. zarządzania wiedzą,
 • specjalista ds. organizacji eventów,
 • specjalista ds. e-commerce,
 • specjalista ds. mediów,
 • specjalista ds. finansów,
 • asystent zarządu,
 • właściciel własnego biznesu.

Powrót