Rachunkowość zarządcza i controlling

Kierownik studiów: dr Adam Lulek
e-mail: konrad.kochanski@wzieu.pl
tel.: +48 604 170 098; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Wyposażenie słuchaczy w nowoczesną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu: prawa bilansowego i podatkowego ‒ przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego ‒ oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej i controllingu ‒ wiedzę przydatną do zarządzania strategicznego oraz operacyjnego.

 

Adresaci

Osoby przygotowujące się do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także te, które chcą zaktualizować lub rozszerzyć/nabyć nową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu czy systemu podatkowego w Polsce.

 

Dlaczego warto?

Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Program zawiera także zagadnienia z zarządzania środkami unijnymi, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu. Na zajęciach, prowadzonych w formie warsztatów oraz ćwiczeń, słuchacze poznają zasady i specyfikę rachunkowości i controllingu oraz nabędą umiejętności w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu. Zajęcia uczą samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu.

 

Program studiów

 • Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu
 • Rachunkowość finansowa jako źródło informacji
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności
 • Budżetowa metoda zarządzania
 • Controlling zasobów ludzkich
 • Procesowa rachunkowość zarządcza
 • Controlling podatkowy
 • Controlling środków unijnych
 • Controlling projektów
 • Controlling działalności marketingowej
 • Rachunek odpowiedzialności w controllingu
 • Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa
 • Syst. informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu

 

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 200 godzin.

Koszt wynosi 1950 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót