Autoprezentacja i negocjacje w biznesie

Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden wiatr nie będzie dla Ciebie dobry” (Seneka)

Kierownik studiów: dr Izabela Ostrowska
e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com
tel.: +48 505 037 167; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Nowoczesne firmy wymagają od pracowników poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia umiejętności, szczególnie poszukiwane są umiejętności miękkie. Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji osób pracujących w branżach wymagających częstych kontaktów interpersonalnych. Wiedza z zakresu negocjacji oraz umiejętność autoprezentacji to walory, które przydadzą się na wielu stanowiskach, zarówno w biznesie, jak i w różnego rodzaju organizacjach.


Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie negocjacji i autoprezentacji. W szczególności studia dedykowane są do osób pracujących w handlu, działach obsługi klienta i administracji publicznej, a także osób prowadzących własne firmy oraz do kadry zarządzającej.


Dlaczego warto?

Wiele osób stwierdza, że są słabymi negocjatorami i nic nie robi, aby to zmienić. Tymczasem umiejętności negocjacyjnych można i trzeba się uczyć! Przydają się one podczas rozmów biznesowych, ale także w codziennym życiu. Słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności i kompetencje ułatwiające rozwijanie kariery zawodowej oraz osiąganie założonych celów. Program studiów obejmuje zajęcia, na których przestawione zostaną techniki negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji. Uczestnicy studiów zdobędą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic międzykulturowych w biznesie. Słuchacze zapoznają się także z problematyką dotyczącą autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, sposobów walki ze stresem oraz wezmą udział w praktycznych warsztatach negocjacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i praktyków. Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, warsztaty, studia przypadków, zajęcia w laboratoriach, aby słuchacz aktywnie przyswajał wiedzę i mógł ją przetestować w sytuacjach nieodległych od praktyki.


Program studiów

 • Prowadzenie do negocjacji
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez negocjacje
 • Techniki negocjacyjne w praktyce biznesu
 • Etyka w negocjacjach i mediacjach
 • Umiejętności negocjatora i ich praktyczne kreowanie
 • Psychologia stresu
 • Zarządzanie czasem
 • Podstawy mediacji
 • Aspekty prawne negocjacji i mediacji
 • Marketing wystawienniczy
 • Negocjacje międzynarodowe i protokół dyplomatyczny
 • Techniki prezentacji oferty rynkowej
 • Socjotechnika w negocjacjach
 • Sztuka autoprezentacji w biznesie
 • Warsztaty umiejętności negocjacyjnych


Studia trwają 2 semestry. Obejmują 189 godzin.

Koszt wynosi 1300 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.


„Przeciętny człowiek wydaje więcej pieniędzy na swój samochód niż na swój rozwój” (U. Saxer)

Powrót