Rekrutacja i rozwój pracowników

Kierownik studiów: dr hab. Wojciech Downar, prof. US
e-mail: podyplomowe@wzieu.pl
tel.: +48 661 229 252; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Przekazanie aktualnej wiedzy o dynamicznie rozwijającej się branży Human Resources oraz jej roli w rozwoju przedsiębiorstw. Przygotowanie do pełnienia funkcji specjalistów ds. HR, rekruterów, czy specjalistów ds. rozwoju pracowników.

 

Adresaci

Kierunek w szczególności przeznaczony jest dla osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej w branży HR, rekrutacji oraz rozwoju pracowników. Adresatami są także osoby obecnie zatrudnione na stanowiskach związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz rekrutacją, a które pragną usystematyzować oraz uaktualnić swoją wiedzę.

 

Dlaczego warto?

Dynamiczny rozwój rynku pracy stale wymaga od kandydatów nowych umiejętności. Zmiany te można dostrzec m.in. w branży HR. Coraz częściej odchodzi się od typowego w swojej formie działu personalnego w stronę nowoczesnej jednostki organizacyjnej zatrudniającej nie tylko pracowników zajmujących się płacami, kadrami i typowo „twardym” HR, ale także osoby odpowiedzialne za rekrutacje i rozwój pracowników. W dobie rynku pracownika, kiedy to pracodawcy stają przed trudnościami związanymi z pozyskiwaniem kandydatów oraz utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry, to dział HR odgrywa wielką rolę we wsparciu przedsiębiorstwa i staje się jedną z najważniejszych jego jednostek organizacyjnych.

 

Program studiów

 • Strategiczna rola HR
 • Podstawy prawa pracy i ochrony danych osobowych
 • Analiza rynku pracy
 • Metody pozyskiwania pracowników
 • Metody selekcji w procesie rekrutacji
 • Onboarding
 • Sporządzanie opisów stanowisk i profili kompetencyjnych
 • Ścieżki kariery i awansu
 • Employer Branding
 • Systemy motywacyjne
 • Controlling personalny
 • Rotacja pracowników
 • Lean Management w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Komunikacja w organizacji
 • Praktyczne wizyty studyjne w działach HR

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 180 godziny.
Koszt wynosi 2000 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót