Budowanie relacji z klientem

Kierownik studiów: dr Urszula Chrąchol-Barczyk
e-mail: urszula.chrachol@wzieu.pl
tel.: +48 607 279 716; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Dostarczenie wiedzy oraz pokazanie słuchaczom w praktyce, jak na konkurencyjnym rynku zdobyć, zbudować i podtrzymać relacje z klientami.

 

Adresaci

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych różnych kierunków. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami.

 

Dlaczego warto?

Podczas zajęć uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia tworzenia więzi z klientem. Słuchacze nauczą się budować i realizować program lojalnościowy, strategię budowania relacji w social media oraz innych nowoczesnych kanałach w internecie. Dowiedzą się, czy storytelling, kampanie Google AdWords lub działania SEO mogą im w tym pomóc. Eventy, spotkania biznesowe, targi i wystawy to kolejne narzędzia, za pomocą których można skutecznie budować relacje. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat tego, na czym polega profesjonalna obsługa klienta oraz w praktyce nauczą się rozwiązywać sytuacje konfliktowe z trudnym klientem. Ponadto uzyskają wiedzę, jak efektywnie analizować dane zawarte w bazach danych, wyodrębnić kluczowych klientów, zbadać ich satysfakcję, lojalność oraz poznać ich potrzeby i preferencje. Słuchacze wezmą także udział w warsztatach z wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz nauczą się radzenia sobie ze stresem. Zajęcia prowadzą praktycy rynkowi/specjaliści z danej dziedziny oraz pracownicy Katedry Marketingu Usług WZiEU.

 

Program studiów

 • Team building i komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Relacje z kluczowymi klientami
 • Trudny klient i rozwiązywanie konfliktów
 • Od programów lojalnościowych do lojalności 3.0
 • Budowanie relacji w mediach społecznościowych
 • Nowoczesne kanały dotarcia do klienta w internecie
 • Analiza satysfakcji i opłacalności klienta
 • Telemarketing i mailing jako sposoby pozyskania klienta
 • Badanie potrzeb i preferencji klientów ‒ aktualne trendy
 • Sztuka autoprezentacji w biznesie
 • Wystąpienia publiczne i prezentacja oferty rynkowej
 • Skuteczna komunikacja z klientem
 • Bazy danych i technologie informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientem
 • Rola targów i wystaw w budowaniu relacji
 • Obsługa klienta
 • Psychologia stresu
 • Event i spotkania biznesowe jako forma budowania relacji z klientem

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 180 godzin.
Koszt wynosi 1300 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót