Menedżer sprzedaży

Prawdziwą sztuką sprzedaży jest udzielać klientom odpowiedzi na pytania, których wcale nie zadali” (Maciej Kielan)

Kierownik studiów: dr Agnieszka Smalec
e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com
tel.: +48 607 279 716; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługi klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak również praktycznych umiejętności.


Adresaci

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków. Tematykę studiów dopasowano zarówno do osób, które zarządzają sprzedażą w różnych podmiotach, jak również osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Studia są przydatne dla tych, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Uczestnikami mogą być m.in. specjaliści ds. sprzedaży, pracownicy działów marketingu i obsługi klienta, dyrektorzy handlowi, opiekunowie klientów, przedstawiciele handlowi, doradcy klienta i wiele innych osób interesujących się zagadnieniami skuteczniejszej sprzedaży i lepszej obsługi klienta.


Dlaczego warto?

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą, relacjami i obsługą klienta. To połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż. Obecnie wygrywają menedżerowie sprzedaży, którzy potrafią budować relacje zarówno z klientami, jak i pracownikami. Sprzedaż realizują bowiem ludzie i ważne jest skoordynowanie systemu motywacyjnego z właściwym modelem sprzedaży i cyklem życia klienta. Bardzo istotne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży, ponieważ klienci najczęściej się nie skarżą, tylko odchodzą. Rzetelny i skuteczny sprzedawca to człowiek, który potrafi słuchać klienta i właściwie zrozumieć jego potrzeby. Słuchacz nauczy się budować relacje z klientami, tworzyć pogramy lojalnościowe i analizować wyniki sprzedaży. Należy zdawać sobie sprawę, że praca z klientem w sprzedaży czy jego obsłudze to poważne wyzwanie, często obarczone dużym wysiłkiem, czasem bez wsparcia. Niewiele osób decyduje się na taki zawód, ale z drugiej strony obecny rynek to w głównej mierze handel i usługi. Według Raportu GUS „Popyt na pracę w I kwartale 2017 roku” wolne miejsca pracy czekają właśnie na sprzedawców oraz innych pracowników sektora usług – jest to czwarty zawód cieszący się powodzeniem w rankingu wolnych i nowo utworzonych miejsc pracy według zawodów. Studia dostarczą zatem zarówno kluczowej wiedzy, jak i umiejętności odnalezienia się w tym otoczeniu oraz zdobycia większej pewności siebie w tym zawodzie. Tak jak powiedział Frank Bettger (autor książki „Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie”) „Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce”, zatem dzięki studiom słuchacz uzyska wsparcie w swojej karierze. Większość zajęć będzie prowadzona przy użyciu aktywnych form dydaktycznych, takich jak warsztaty, zajęcia w terenie, studia przypadków, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, aby słuchacz był przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.


Program studiów

 • Zarządzenie zespołem sprzedażowym
 • Organizacja działu sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Sztuka telefonowania i e-mailingu
 • Typy klientów i badanie ich potrzeb
 • Rozmowa handlowa i skuteczne techniki sprzedaży
 • Prezentacja oferty handlowej
 • Metody kształtowania lojalności klientów
 • Zarządzanie czasem
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Psychologia stresu
 • Zarządzanie kluczowymi klientami
 • Nowoczesne kanały sprzedaży i obsługi klienta
 • Marketing wystawienniczy
 • Metody badawcze pomocne w sprzedaży
 • Narzędzia informatyczne w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Elementy prawa w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Merchandising – cichy sprzedawca
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów


Studia trwają 2 semestry. Obejmują 198 godzin.

Koszt wynosi 1300 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.


„Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić” (Dale Carnegie)

Powrót