Public relations i komunikacja społeczna

Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują” (John Powell)

Kierownik studiów: dr Agnieszka Smalec
e-mail: podyplomowe.wzieu@gmail.com
tel.: +48 607 279 716; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Dostarczenie profesjonalnej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu public relations w podmiotach rynkowych i ich relacji z mediami oraz komunikacji społecznej (tak niezbędnej w dzisiejszej rzeczywistości).


Adresaci

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków. Tematykę studiów dopasowano zarówno do osób, które reprezentują organizację na zewnątrz, są odpowiedzialne za kontakty m.in. z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy, jak również osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Studia są przydatne dla tych, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie public relations i komunikacji społecznej.


Dlaczego warto?

Obserwując dynamiczny rozwój rynku zauważa się, że coraz więcej podmiotów poszukuje osób odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem, w tym działania public relations i kontakty z mediami. Słuchacz nabędzie zatem praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w tym zakresie, co umożliwi lepszą współpracę z interesariuszami oraz skuteczniejsze kształtowanie pozytywnego wizerunku. „Język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale ją tworzy” (prof. J. Bralczyk), dlatego słuchacze nauczą się właściwie komunikować, aby tworzyć otoczenie, a nie tylko być biernymi jego obserwatorami. W trakcie zajęć będą doskonalić m.in. umiejętności z zakresu sytuacji negocjacyjnych, zarządzania kampaniami informacyjnymi, zarządzania w kryzysie, współpracy z mediami czy poznają metody efektywnego zarządzania czasem oraz autoprezentacji. Większość zajęć będzie prowadzona przy użyciu aktywnych form dydaktycznych, takich jak warsztaty, studia przypadków, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania, zajęcia w terenie, aby słuchacz był przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Obecne czasy to czasy informacji i komunikacji. Już pierwszy kontakt ma znaczenie, gdyż „nigdy nie ma się drugiej okazji, by zrobić pierwsze wrażenie” (A. Sapkowski).


Program studiów

 • Podstawy public relations i komunikacji społecznej
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Warsztat pisania tekstów w PR
 • Wywiady w mediach
 • Efektywność i skuteczność PR, monitoring mediów
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Negocjacje i protokół dyplomatyczny
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Lobbing i sponsoring
 • Etyka PR i komunikacji społecznej
 • Prawo prasowe i autorskie
 • System identyfikacji wizualnej
 • Internet jako narzędzie PR
 • Nowe media w komunikacji
 • Komunikowanie w polityce
 • Zarządzanie czasem
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie
 • Konsultacje społeczne
 • Wybrane aspekty badań dotyczące PR i komunikacji społecznej
 • Rola targów i wystaw w działalności PR


Studia trwają 2 semestry. Obejmują 190 godzin.

Koszt wynosi 1300 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.


„Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć” (Ann Morrow Lindbergh)

Powrót