Certyfikowany menedżer projektów

Kierownik studiów: dr Joanna Rzempała
e-mail: joanna.rzempala@wzieu.pl
tel.: +48 500 048 452; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami.

 

Adresaci

Studia są dedykowane dla pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), którzy chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności przez poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie międzynarodowym certyfikatem.

 

Dlaczego warto?

Słuchacze zapoznają się z najlepszymi praktykami i standardami zarządzania projektami stosowanymi w praktyce gospodarczej oraz skorzystają z bogatych doświadczeń praktyków zarządzania i profesjonalnych trenerów biznesowych. Celem jest podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw przez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC). We współczesnym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się przez projekty. Wpływa to na wzrost zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana.

 

Program studiów

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Narzędzia planowania projektu zarządzanego klasycznie
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wybrane obszary zarządzania projektem
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Rachunek opłacalności
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • Techniki kreatywne w analizie projektów
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektem w podejściu łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami
 • Monitorowanie projektu zarządzanego klasycznie
 • Przygotowanie do certyfikacji IPMA

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 184 godziny.
Koszt wynosi 2500 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót