Rachunkowość w Kołobrzegu

Kontakt:
dr Konrad Kochański (kierownik studiów)
e-mail: konrad.kochanski@wzieu.pl
tel. +48 604 170 098; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Wyposażenie słuchaczy w aktualną i zarazem praktyczną wiedzę z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, przydatną dla efektywnego i etycznego wykonywania zawodu księgowego, w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

 

Adresaci

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą nabyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu rachunkowości w celu wykorzystywania jej w praktyce gospodarczej. Wymogiem formalnym jest posiadanie przez słuchacza tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.

 

Dlaczego warto?

Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i praktyków słuchacz nabywa praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne zarówno dla tworzenia i wykorzystywania informacji generowanych przez system rachunkowości finansowej i zarządczej, jak również w zakresie podatków. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń drogą elektroniczną; forma e-learningowa zaliczenia pozwala na rozwiązywanie zadań testowych przez słuchacza w domu. Nie przewiduje się pisania i obrony prac dyplomowych.

 

Program studiów

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Elementy prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
 • System podatkowy w Polsce
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Podatek VAT
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość małych firm
 • Podatek dochodowy
 • Pozostałe podatki, opłaty i cło
 • Organizacja biura rachunkowego

 

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 215 godzin.
Koszt wynosi 1750 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

 

Podejmij zatem działanie i zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

« powrót