Zarządzanie projektami europejskimi w sektorze kolejowym

Kontakt:
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (kierownik studiów)
e-mail: podyplomowe@wzieu.pl
tel. +48 607 279 716; +48 91 444 33 76

Cel studiów

Podniesienie kompetencji słuchaczy w obszarze zarządzania projektami europejskimi, w szczególności w sektorze kolejowym, z uwzględnieniem preferowanych kierunków inwestowania oraz zasad IV pakietu kolejowego oraz kierunków polskiej polityki transportowej.

 

Adresaci

Studia adresowane są do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zatrudnionej w przedsiębiorstwach transportu kolejowego realizującej lub mogącej w przyszłości realizować projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych absolwentów szkół wyższych rozpoczynających pracę w przedsiębiorstwach kolejowych, oraz do pracowników komórek wykonawczych w przedsiębiorstwach kolejowych.

 

Dlaczego warto?

Słuchacz zapozna się z głównymi kierunkami polskiej polityki transportowej w sektorze kolejowym, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków inwestowania. Będzie miał możliwość zrozumienia mechanizmów uporządkowanego, metodycznego zarządzania projektami kolejowymi. Ważne jest także budowanie sieci kontaktów z innymi słuchaczami i utrzymanie pozytywnych relacji umożliwiających wymianę poglądów oraz ewentualne wzajemne wsparcie w sferze zawodowej. Istotną korzyścią będzie również podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw przez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC).

 

Program studiów

 • Polityka transportowa Unii Europejskiej ‒ rozwój infrastruktury kolejowej
 • Polityka rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej
 • Fundusze europejskie w sektorze kolejowym 2014–2020
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Narzędzia planowania projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wybrane problemy ekonomiki inwestycji w przedsiębiorstwach kolejowych
 • Studia wykonalności projektów. Analiza kosztów i korzyści ‒ projekty infrastruktury kolejowej
 • Studia wykonalności projektów. Analiza kosztów i korzyści ‒ projekty taborowe
 • Prognozowanie popytu na przewozy kolejowe ‒ laboratorium statystyczne
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami
 • Wybrane obszary zarządzania projektem
 • Monitorowanie projektu
 • Przegląd najlepszych praktyk zarządzania projektami ‒ przygotowanie do certyfikacji IPMA
 • Seminarium

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 200 godzin.
Koszt wynosi 3000 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.


Podejmij zatem działanie i zarejestruj się:

https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

 

« powrót